1e Aanvraag verlof

Algemene procedure (1e) aanvraag “Verlof wet wapens en munitie” (WM-4).
(Het betreft algemene informatie waaraan u geen rechten kunt ontlenen)

Het voorhanden hebben van een vuurwapen is in Nederland aan zeer strenge eisen gebonden, die zijn vastgelegd in de Wet, Circulaire en Regeling wapens en munitie (respectievelijk Wwm, Cwm en Rwm). De belangrijkste informatie voor verenigingsbestuurders met betrekking tot het aanvragen van een verlof voor en het voorhanden hebben en gebruiken van vuurwapens voor de schietsport is geregeld in de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

Voor het voorhanden hebben en aanschaffen van luchtdrukwapens zijn geen wettelijke eisen gesteld, behalve dat de aanvrager ouder moet zijn dan 18 jaar. Voor diegenen die jonger zijn dan 18 jaar geldt dat het voorhanden hebben van luchtdrukwapens wel is toegestaan wanneer zij tenminste drie (3) maanden lid zijn van een schietvereniging en de desbetreffende luchtdrukwapens zijn toegelaten in de tak van schietsport zoals door de KNSA gereglementeerd.

Aanvragen verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen .
In de loop van het eerste jaar, beoordeelt de vereniging de schietactiviteiten van een nieuwe schutter en nadat deze minimaal 18 schietbeurten (per jaar) heeft verricht en laten aftekenen, kan de vereniging het WM3-formulier (aanvraag voor de verkrijging van een verlof) medeondertekenen. Sommige verenigingen hanteren een langere periode voordat zij het formulier ondertekenen, bijvoorbeeld omdat het bestuur van oordeel is dat de betrokkene nog niet voldoende vaardigheid heeft getoond. Iedere vereniging heeft in haar statuten c.q. reglementen daarvoor bepalingen opgesteld. De 18 schietbeurten per jaar refereren naar het wettelijk vastgesteld minimumaantal (zie de Circulaire wapens en munitie, onderdeel van de Wet wapens en munitie).

Tarieven (peildatum april 2020)
Voor het verkrijgen van een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens (WM-4) moet € 138,20 (€ 192,65 inclusief afname e-sceener) worden betaald, ongeacht het aantal vuurwapens dat op het verlof is vermeld. Voor het verlengen van een verlof wordt € 68,20 in rekening gebracht en een wijziging op het verlof – zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen – wordt met € 30,00 belast.

(Bron bovenstaande tekst: KNSA)

Het proces verloopt als volgt:

Stap 1.
U koopt een vuurwapen bij een wapenhandel of van een medeschutter. Indien u bij een wapenhandel een wapen koopt krijgt u een zogenaamde “optie-bon”. Hierop staan gegevens (zoals bv het serienummer) die u nodig heeft bij het invullen van het formulier bij stap 2. Het gekochte wapen blijft bij de wapenhandelaar / medeschutter, dit haalt u later op als u de juiste papieren hebt (zie stap 5).

Stap 2.
Vul samen met de secretaris van de vereniging het WM-3 formulier en het inlichtingenformulier C-4 in. Het is prettig als u vooraf hiervoor een afspraak met hem maakt.

Stap3.
Verstuur het ingevulde, en door uzelf en de secretaris ondertekende, WM-3 formulier en het inlichtingenformulier C-4 naar het bureau “Korpscheftaken”. Betreffende adressen en openingstijden vindt u hier. Tevens zult u een e-screener test moeten uitvoeren. Meer informatie over de e-screener vindt u hier.

Stap 4.
Na enige tijd zal de Politie bij u thuis een wapenkluiscontrole uitvoeren en, indien de kluis akkoord wordt bevonden, een “Verlof wet wapens en munitie” (WM-4), een WM-2 “Verlof tot verkrijging van een vuurwapen” en een begeleidende brief over de procedure betreffende punt 6 naar u opsturen.

Stap 5.
Met de WM-2 (en uiteraard uw verlof met de bijlage) kunt u het vuurwapen gaan ophalen bij de wapenhandel of de medeschutter. De WM-2 wordt gezamenlijk, na de fysieke overdracht van het wapen, ingevuld en blijft achter bij verkoper die hiermee het vuurwapen van de bijlage van zijn verlof (of in geval van een wapenhandelaar zijn voorraad) kan laten afschrijven.

Stap 6.
In de brief genoemd bij punt 4 wordt aangegeven dat u het wapen binnen een bepaalde termijn moet “tonen” bij bureau “Korpscheftaken”. U gaat dan met uw vuurwapen, uw verlof (inclusief de bijlage) naar bureau “Korpscheftaken” waar men een aantal controles uitvoert (merk en type wapen en het serienummer). Kijk op de link genoemd bij stap 3 voor de openingstijden.