Het telbureau

Op het telbureau worden een aantal zaken geregeld:

  • Inschrijven in het elektronisch inschrijfsysteem “NSR”
  • Controleren van de bescheiden van de schutter zoals verlof, licentie en KNSA-pas
  • Toewijzen baan en instellen gekozen schietafstand
  • Eventueel verkrijgen van een verenigingswapen en/of munitie
  • Afhandelen eventuele financiën
  • Verkrijgen van baaninstructies
  • Uitreiken schietschijven
  • Bij afmelden schutter worden de resultaten geteld en geregistreerd
  • Afstempelen schietboekje

Telbureau