Certificering KNSA

Ter verwezenlijking van de doelstelling van de KNSA om in de komende jaren de kwaliteit van de bij haar aangesloten schietsportverenigingen te verbeteren, is ontwikkeld het KNSA-certificeringssysteem. Bij de KNSA aangesloten schietsportverenigingen kunnen worden onderworpen aan een uitgebreide toetsing van kwaliteitseisen.

De KNSA biedt verenigingen twee niveaus van certificering aan. Het hoogste niveau is de certificering met één (1) “kroon”, een systeem dat al enige jaren bestaat en zich richt op het volledige spectrum van schietsportverenigingen zowel ten aanzien van de veiligheid, de wet- en regelgeving, sportontwikkeling, verenigingsmanagement, enzovoorts. In de programma-eisen voor de certificering met 1 kroon zijn ook nadrukkelijk opleidingsvoorwaarden gesteld. Het programma voor de certificering is zodanig veelomvattend dat bij de aanvraag van certificering met 1 kroon, een vereniging een mentor krijgt toegewezen door de KNSA, die stapsgewijs gezamenlijk met de vereniging tot doel heeft het gewenste niveau te bereiken.

SV de Burgerwacht is gecertificeerd met 1 kroon.